Los Reyes Católicos

Programma

Het grote belang van het koninklijk hof van Ferdinand en Isabella als een muzikaal centrum in Spanje in de vroege renaissance wordt eenvoudig bevestigd door het noemen van een aantal vooraanstaande componisten die aan dit hof hun diensten verleenden: Penalosa, Anchieta, Encian, Urede, de la Torre, Ponce, Cornago en vele anderen zongen in de Castiliaanse en Aragonese hoven, en hun polyfone werken, zowel geestelijke als wereldlijke, werden zowel gecomponeerd als uitgevoerd aan genoemde hoven.

Deze diensten zorgden ervoor dat de beste musici uit Spanje beënvloed werden door de ontwikkelingen van de andere landen uit Europa, en deze resulteerden in een constante uitwisseling met andere belangrijke muzikale centra, zowel hoven als liturgische centra, zoals kathedralen in het Spanje van de laatste decennia van de 15e eeuw. Ook de invloed van met name het Habsburgse en Bourgondische Hof en de uitwisseling van zangers en componisten, zoals Pierre de la Rue, Johannes Ockeghem en Josquin des Prez, was duidelijk herkenbaar. Ons programma geeft hiervan een staalkaart, zowel van geestelijke als wereldlijke werken, vocaal, instrumentaal en combinaties van beide.

Bezetting

Sopraan: Bernadette Brand, Jojanneke Nijdam
Alt: Anne Olivier, Cécile Dallavalle
Tenor: Ludy Vrijdag, Eelco Kooiker, Martijn Verbrugh
Bas: Paul Fischer, Pierre-Henri Esnault

Dessus: Catherine Bolmer Brand
Viola da gamba: Bernadette Brand, Martijn Verbrugh
Blokfluit: Catherine Bolmer Brand, Jojanneke Nijdam
Orgel: Stéphane Guillou

Artistieke leiding: Ludy Vrijdag   

Concerten

Juli 2011
vrijdag 8 - Waalse Kerk in Breda, 20.00 uur
zaterdag 9 - Agnus Deikerk in Waalre, 20.00 uur
zondag 10 - Hervormde Kerk in Gennep, 15.30 uur