28 september 2013

Najaarsexcursie Brabantse Orgelfederatie

Locatie: Gerardus Majellakerk, Eindhoven
Tijd: 11.20 u – 12.30 uur 

meer informatie: http://www.brabantorgel.nl/