21 maart 2014

La perfection de la Musique

Aanvang: 20:00uur
Locatie: Immanuelkerk, Veldhoven

Frankrijk in de 17e eeuw. Aan het hof van Versailles zijn enkele grote namen als Lully, Couperin en Marais in dienst van Lodewijk XVI. Allen borduren in hun composities door op de weg die Lully is ingeslagen. En terwijl in Italië de viool al een vooraanstaande plaats heeft als zelfstandig solo instrument, blijft men in Frankrijk bijna halsstarrig vasthouden aan een eigen stijl waarbij het wordt beschouwwd als instrument voor minstrelen en voor dansmeesters en huispersoneel. De adel speelde luit of viola da gamba!
Aan het einde van zijn leven componeert Couperin echter twee werken waarin hij zijn (muzikale) gedachten over een verzoening tussen de rivaliserende franse en italiaanse muziek stijl weergeeft. Apotheose de Lully,  een programmatische werk, verteld het verhaal van de aanvaarding van Lully in Parnassus, zijn ontmoeting aldaar met Corelli (de grondleggers van de rivaliserende Franse en Italiaanse stijlen), en Apollo's overtuiging hen te bewegen tot een verzoening van de twee stijlen omwille van 'la perfection de la Musique'.

Ensemble Joyeux speelt:

Trio's de la Chambre du Roi (Jean-Baptiste Lully)
Sonata VIII (Arcangelo Correlli)
Prelude, Allemande (Marin Marais)
Sonata II (Francesco Mancini)
Passacaille (Louis Couperin)
Sonata a 4 (Arcangelo Corelli)
Apothéose de Lully (François Couperin)